ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Van kracht op 01/01/2020

 

 

 

1 COÖRDINATEN

 

1.1 De producten die op de website worden aangeboden die toegankelijk zijn op het adres www.RootSlayer.fr, worden verkocht door VENTEO, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het Franse recht; 640.000 euro, geregistreerd in het Register van Handel en Ondernemingen van Pontoise onder het nummer 491 166 971, met het hoofdkantoor Parc d'Activity du Vert Galant, 17 Rue de la Garenne - CS90021 SAINT OUEN L'AUMONE 95046 CERGY PONTOISE CEDEX, Frankrijk (bekend als "RootSlayer"),    

 

Adres van hetmagazijn 17 Rue de la Garenne ZAC VERT GALANT 95310 SAINT OUEN AUMONE

 

Vertegenwoordigd door zijn huidige manager, de heer Nicolas PIERRONNET, in zijn hoedanigheid van voorzitter.

 

1.2 De wortelsteder is onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde en wordt aangeduid met het volgende intra-EU-btw-nummer: FR18491166971.

 

1.3 RootSlayer is telefonisch bereikbaar op 33 (0)1 30 30 19 02, per e-mail op contact@commealatv.com ofper fax op 33 (0)1 34 25 86 51.

 

 

 

2 DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden hebben de termen en zinnen die door een hoofdletter worden geïdentificeerd de volgende betekenis, ongeacht of deze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

 

 

 

2.1 Klant: verwijst naar iedereen die de site gebruikt of die een of meer producten koopt.

 

2.2 Toegangscode: verwijst naar de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de klant zich kan identificeren en toegang heeft tot zijn klantenaccount.

 

2.3 Bestelling: verwijst naar de aankoop door een klant, op de site of telefonisch, van alle producten samengevat in zijn mandje.

 

2.4 Klantaccount: verwijst naar de individuele ruimte van de site waarop de klant toegang heeft tot zijn bestellingen.

 

2.5 Algemene voorwaarden: verwijst naar deze algemene voorwaarden voor de verkoop en het gebruik van de Site.

 

2.6 Contract: verwijst naar het productverkoopcontract, gevormd tussen RootSlayer en de Klant op het moment van de validatie van een order en de daadwerkelijke betaling van de totale prijs. Het contract wordt gevormd door deze algemene voorwaarden en een order.

 

2.7 Mandje: wijst de lijst aan van producten die door de klant zijn geselecteerd voor een bestelling.

 

2.8 Totale prijs: verwijst naar de prijs is het totale aantal producten dat deel uitmaakt van het door de klant gevalideerde mandje en waarvoor een bestelling geldt, inclusief de leveringskosten.

 

2.9 Producten: verwijst gezamenlijk naar producten die op de site worden verkocht.

 

2.10 Website of site: verwijst naar de website bewerkt en beheerd door RootSlayer,  , toegankelijk op het adres www.RootSlayer.fr, of een andere website die COMMEALATV zou kunnen vervangen.

 

 

 

3 OBJECT

 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruiksvoorwaarden van de website en de voorwaarden waaronder RootSlayer de producten aan klanten verkoopt.

 

3.2 RootSlayer kan de Algemene Voorwaarden wijzigen om rekening te houden met eventuele juridische, juridische, economische of technische wijzigingen. In dergelijke gevallen worden de wijzigingen van kracht zodra ze online worden gezet, maar zijn ze alleen van toepassing op aankopen nadat ze post-online zijn. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de Klant de Algemene Voorwaarden raadpleegt en aanvaardt wanneer hij zijn bestelling valideert, met name om de geldende contractuele bepalingen te waarborgen.

 

 

 

4 BESTEKSTUKKEN

 

4.1 Het contract vormt het volledige contract tussen RootSlayer en de Klant voor een bestelling.

 

4.2 Bevestiging van de bestelling is de moeite waard om deze Algemene Voorwaarden te accepteren, die de Klant uitdrukkelijk erkent te hebben gelezen en deze mogelijk heeft kunnen downloaden of afdrukken.

 

4.3 Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt vanaf 01/01/2020 . Ze annuleren en vervangen elke vorige versie.

 

 

 

5 GEBRUIK VAN SITE- EN KLANTACCOUNTS

 

5.1 Alle cliënten moeten een persoon zijn die niet handelt in professionele behoeften, ten minste 18 jaar oud is en de wettelijke capaciteit heeft om de site te contracteren en te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

5.2 Om een product te kunnen bestellen, moet de Klant eerst een klantenaccount op de Site aanmaken, door deze Algemene Voorwaarden te raadplegen en te accepteren en door rootslayer alle persoonlijke informatie en gegevens te verstrekken die door een sterretje als verplicht zijn aangemerkt. Met dit klantenaccount kan de klant zich identificeren op de site, met behulp van de toegangscodes. Elke toegangscode is persoonlijk, individueel en vertrouwelijk. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn toegangscodes.

 

5.3 De klant garandeert de juistheid en juistheid van de door hem verstrekte informatie aan RootSlayer.  .

 

5.4 Met de site kunnen klanten met een klantenaccount zoeken, bestellen en de prijs van de producten betalen. Het stelt de Klant ook in staat om alle informatie met betrekking tot zijn bestellingen te vinden.

 

5.5 Als de site niet wordt gebruikt of de site wordt misbruikt of misbruikt, kan RootSlayer een gebruiker de toegang tot de site weigeren en een bestelling plaatsen of zelfs het klantenaccount verwijderen.

 

5.6 De klantenrekening kan door RootSlayer worden verwijderd in geval van inactiviteit voor een periode van twee jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRECONTRACTUELE INFORMATIE

 

6.1 Om alle informatie te verkrijgen vóór het sluiten van een contract met RootSlayer, wordt de Klant verzocht de pagina's van de site te raadplegen, met name die met betrekking tot producten.

 

6.2 Overeenkomstig artikel L. 111-1 van de consumentencode bevatten de pagina's voor elk van de op de website beschikbare producten informatie over de essentiële kenmerken van deze producten, de prijs en de levertijd ervan. Informatie over betalingsvoorwaarden, alsmede de voorwaarden van de wijziging en annulering van een bestelling, worden verstrekt door deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van de pre-contract informatie die valt onder artikel L. 221-5 van de Consumentencode.

 

6.3 RootSlayer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de website, waaronder beschrijving, inhoud, beschikbaarheidsdata en productprijzen.

 

 

 

7 BESTELPROCES VAN PRODUCTEN

 

7.1 De Klant verklaart dat hij ermee instemt om elektronisch, via de website of telefonisch contracten aan te gaan.

 

7.2 Het bestelproces op de site is als volgt:

 

  1. De klant identificeert zich op de site;

 

  1. Na het raadplegen van de productpagina's en het lezen van hun beschrijvingen, selecteert de klant het product of de producten van zijn keuze die vervolgens worden samengevat in zijn mandje. De klant wordt door overleg met zijn mandje geïnformeerd over de door RootSlayer geaccepteerde betaalmiddelen en de mogelijke beperkingen van de levering van de geselecteerde producten in het mandje;

 

  1. De Klant informeert alle door de Site gevraagde informatie en is nodig om de geselecteerde producten te bestellen;

 

  1. De klant valideert de bestelling voor alle producten die in zijn mandje zijn geregistreerd;

 

  1. De Klant kiest voor een betaalmiddel en wordt duidelijk geïnformeerd dat het plaatsen van een bestelling betaling vereist;

 

  1. De klant kan vervolgens de details van zijn bestelling en zijn totale prijs raadplegen en verifiëren, eventuele fouten corrigeren alvorens zijn bestelling te bevestigen door zijn aanvaarding uit te drukken en tegelijkertijd de elektronische betaling van het te betalen bedrag te verrichten, overeenkomend met de totale prijs;

 

  1. Het geldige contract tussen de Klant en RootSlayer resulteert er vervolgens in dat RootSlayer  een e-mail van bevestiging en bevestiging naar de Klant stuurt, met de essentiële elementen van de bestelling, zoals de identificatie van het bestelde product of producten en de totale prijs, evenals de voorwaarden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Al deze informatie en het mandje dat overeenkomt met deze bestelling zijn ook toegankelijk voor de Klant vanuit zijn klantenaccount op de Site.

 

7.3 Als RootSlayer telefonisch contact opneemt met de klant om een productverkoopovereenkomst te sluiten of te wijzigen, vertelt de agent van RootSlayer de Klant aan het begin van het gesprek zijn identiteit en het zakelijke karakter van het product. Aan het einde van dit gesprek stuurt RootSlayer de Klant, op papier of op duurzame ondersteuning, een bevestiging van het aanbod dat hij heeft gedaan met alle informatie vóór het contract, evenals de voorwaarden en voorwaarden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht. De klant wordt niet ingehuurd door deze aanbieding totdat hij heeft ondertekend en aanvaard schriftelijk of gaf zijn toestemming elektronisch.

 

7.4 Onder voorbehoud dat de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, wordt de overeenkomst tussen de Klant en rootslayer definitief en onherroepelijk gevormd zodra de Klant zijn bestelling en de daadwerkelijke betaling van de totale prijs op het tijdstip van deze validatie valideert, onder voorbehoud van wijziging of annulering die door deze algemene voorwaarden worden verstrekt.

 

7.5 In het kader van de orderverwerking controleert RootSlayer   procède systematisch de beschikbaarheid van bestelde producten. In het geval dat een of meer producten niet beschikbaar blijken te zijn, kan RootSlayer de Klant een wijziging in de levertijd van de bestelde producten aanbieden, of zo niet de terugbetaling van alle bedragen die de Klant in het kader van de niet-beschikbare producten heeft betaald. Deze terugbetaling wordt gedaan door RootSlayer binnen een maximum van veertien (14) dagen na het verzoek van de klant om terugbetaling.

 

 

 

8 LEVERING VAN PRODUCTEN

 

8.1 Leveringsgebieden

 

8.1.1 RootSlayer kan producten leveren aan Frankrijk (waaronder DROM, COM, POM en TOM), België, Luxemburg en Zwitserland.

 

8,2 Levertijden

 

8.2.1 RootSlayer verbindt zich ertoe de producten zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig dagen na de sluiting van het contract te leveren.

 

8.2.2 Indien dit niet het geval is, kan de Klant de overeenkomst per brief met verzoek om ontvangst op verzoek of schriftelijk op een ander duurzaam medium oplossen, indien RootSlayer, na bestelling onder dezelfde voorwaarden, RootSlayer om de levering binnen een redelijke extra termijn te maken, niet binnen die tijd zou zijn  voltooid. In het geval van een oplossing wordt een terugbetaling van alle betaalde bedragen uiterlijk 14 dagen na de datum waarop het contract is opgezegd, naar de Klant verzonden.

 

8.3 Leveringsvoorwaarden

 

8.3.1 Levering wordt uitgevoerd door So Colissimo of DPD, en stelt de klant in staat om de modus (huis, pakketrelais) en de leveringslocatie van hun keuze te kiezen tijdens het bestelproces.

 

8.3.2 De producten van de bestelling worden geleverd op het door de klant op het moment van bestelling aangegeven leveringsadres.

 

8.3.3 In geval van een klantfout in de modus of het afleveradres kan RootSlayer niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onvermogen om de bestelde producten te leveren.

 

8.4 Leveringskosten

 

8.4.1 De leveringskosten komen voor rekening van de klant en worden aan de Klant aangegeven naarmate het bestelproces vordert en in ieder geval, voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling.

 

8.4.2 In het geval van een productorder met een totaalgewicht van meer dan negentig (90) kg, neemt de Klant contact op met RootSlayer, die een specifieke schatting van de leveringskosten van deze producten zal vaststellen.

 

8.4.3 Voor leveringen buiten de metropool en met name in Zwitserland, in de DOM en TOM kunnen inklaringskosten worden betaald die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen. Klanten kunnen ook moeten betalen belastingen en douanerechten op producten. Deze kosten, belastingen en douanerechten zijn niet inbegrepen in de totale prijs en moeten worden gedragen door de klant bij ontvangst van het pakket.

 

 

 

9 RECHT VAN INTREKKING

 

9.1 Faculteit intrekking en intrekkingsperiode

 

9.1.1 De Klant heeft de bevoegdheid om zich zonder opgave van redenen uit de overeenkomst terug te trekken zodra de overeenkomst is gesloten en binnen een maximum van veertien (14) dagen na de dag dat de Klant, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de Klant, fysiek de bestelde producten in bezit heeft genomen, of de laatste van de bestelde producten indien zij het voorwerp waren van één bestelling, maar afzonderlijk werden geleverd.

 

9.1.2 Om de intrekkingsperiode te kunnen natrekken, volstaat het voor de Cliënt om RootSlayer vóór het verstrijken van de wachttijd in kennis te stellen van zijn besluit om zich overeenkomstig artikel 7.2 terug te trekken.

 

9.1.3 In afwijking van artikel 7.1.1 wordt de Klant ervan in kennis gesteld dat hij niet het recht heeft om producten die na levering zijn onverzegeld en niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming, overeenkomstig artikel L 221-28 5, te schrappen.

 

9.1.4 De volgende producten, zelfs niet onverzegeld, kunnen worden onderworpen aan de uitoefening van een recht van intrekking, tenzij zij door de klant zijn gebruikt, zodat zij niet kunnen worden ingetrokken, zoals bepaald in artikel L 221-28 5, om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid: epilatoren, haarmassageproducten, manicure-apparaten , afslankshten, voetraspten, anti-cellulitisapparaten, kussens, maaiers, bh's, corrigerende pennen en insectensprays.

 

9.2 Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

 

9.2.1 Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant:

 

- RootSlayer , bovenaan deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte te stellen van zijn besluit om de overeenkomst in te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring, per post, fax of e-mail. De Klant kan het INTREKKING FORMULAIRE-model gebruiken dat toegankelijk is via deze link, zonder dat het gebruik van dit formulier verplicht is.

 

- zonder buitensporige vertraging terug te keren naar RootSlayeren uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn besluit tot intrekking, de intrekkingsproducten van de klant, op eigen kosten, door ze in hun originele verpakking en in nieuwe staat naar het volgende adres te verzenden: RootSlayer, Galant Green Activity Park, 17 rue de la Garenne - CS90021 SAINT OUEN L'AUMONE- 95046 CER PONTOISE CEDEX. De Klant kan alleen aansprakelijk zijn voor de geretourneerde producten voor de afschrijving van deze producten als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze producten vast te stellen.

 

9.3 Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht

 

9.3.1 De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van de partijen om de overeenkomst uit te voeren.

 

9.3.2 In geval van intrekking zal RootSlayer alle betalingen die van de klant zijn ontvangen voor de objectproducten van de intrekking, met inbegrip van leveringskosten, terugbetalen, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaardleveringsmethode die RootSlayer biedt.  .

 

9.3.3 RootSlayer zal deze terugbetaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen (14) vanaf de dag dat RootSlayer op de hoogte is gebracht van de intrekkingsbeslissing van de klant, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen (14) doen.   a

 

9.3.4 In geval van niet-ontvangst van de teruggave van de producten van de producten voor uit de markt genomen producten, kan RootSlayer de voornoemde restitutie uitstellen tot de datum van terugvordering van de producten of totdat de Klant het bewijs van de verzending van deze producten heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is.

 

9.3.5 RootSlayer zal doorgaan, zonder kosten, aan de terugbetaling met behulp van hetzelfde betaalmiddel als degene die de Klant zal hebben gebruikt voor de Order of Products objecten van de intrekking, tenzij de Klant accepteert een terugbetaling in de vorm van een actief, wordt gespecificeerd dat in dit geval de rekening van de Klant zal worden gecrediteerd met een cadeaubon bedrag ook ten bedrage van 10% van de prijs van de producten objecten van de terugtrekking, dit bedrag wordt beperkt tot het bedrag van twintig (20) euro.

 

9.3.6 RootSlayer  zal geen restituties doen indien de Klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden van zijn herroepingsrecht, d.w.z. in geval van niet-naleving van de intrekkingsperiode, de teruggave van een onverzegeld, gebruikt, beschadigd, beschadigd of vervuild product.

 

 

 

10 FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETALINGSMETHODEN

 

10.1 De pagina's van de site geven de prijs van elk product aan.

 

10.2 Prijzen worden weergegeven in euro's en worden begrepen alle belastingen inbegrepen (TTC) en exclusief afleverkosten. De bezorgkosten van de klant worden uiterlijk op het moment van de bestelling weergegeven en zijn inbegrepen in de totale prijs.

 

10.3 Tenzij anders bepaald, zijn de op de Site genoemde prijsverlagingen en speciale of promotionele aanbiedingen geldig op de dag van hun weergave en zijn zij niet cumulatief met elkaar, noch met andere prijsverlagingen of promotionele aanbiedingen die rootslayer  . op ad hoc basis aanbiedt.

 

10.4 In geval van afwijzing van een betaling door de Klant of in het geval van een gedeeltelijke betaling van de totale prijs door de Klant, wordt het contract tussen RootSlayer en de Klant niet gevormd en hoeft RootSlayer geen verplichtingen aan te gaan, behalve om de gedeeltelijke betaling die van de Klant is ontvangen, zo snel mogelijk terug te sturen.

 

 

 

11 GARANTIES

 

11.1 Wettelijke garanties

 

11.1.1 Overeenkomstig de huidige regelgeving profiteert de Klant van de wettelijke garantie op naleving overeenkomstig de artikelen L. 217-4 tot en met L. 217-14 van het Consumentenwetboek, alsmede van de wettelijke garantie van gebreken van het verkochte ding (de zogenaamde "verborgen gebreken") als bedoeld in de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

 

11.1.2 Bij de toepassing van wettelijke waarborgen kan de Klant kiezen tussen het herstellen of vervangen van het onroerend goed, tenzij de keuze van de Klant overeenkomstig artikel L.217-7 van de Consumentencode een kosten met zich meebrengt die kennelijk niet in verhouding staan tot de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het onroerend goed of de omvang van het defect. Bovendien, als reparatie en vervanging van het product niet mogelijk is, kan de Klant het product retourneren en de prijs laten retourneren of het product behouden en een deel van de prijs laten retourneren.

 

11.1.3 Dezelfde faculteit staat voor haar open (i) indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing op grond van artikel L. 217-9 van de Consumentencode niet binnen een maand na de vordering van de klant of (ii) kan worden uitgevoerd indien deze oplossing niet kan worden uitgevoerd zonder grote ongemakken voor de Klant, gezien de aard van het pand en het gebruik dat hij zoekt.

 

11.1.4 De afwikkeling van het contract kan echter niet worden uitgesproken als de niet-naleving gering is.

 

11.1.5 Wanneer de consument als wettelijke garantie op naleving optreedt, heeft hij of zij twee jaar de tijd om op te treden.

 

11.1.6 De wettelijke nalevingsgarantie is onafhankelijk van de in artikel 9.2 bedoelde handelsgarantie van toepassing.

 

11.1.7 De Klant kan nog steeds besluiten om de garantie uit te voeren tegen de verborgen gebreken van het verkochte ding in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan zij kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

11.2 Handelsgarantie

 

11.2.1 Alle producten die door RootSlayer worden verkocht, vallen onder een commerciële garantie van één jaar, met uitzondering van gegarandeerde elektrische apparatuur van twee jaar, inclusief onderdelen en arbeid, vanaf de datum van levering aan de Klant.

 

11.2.2 In afwijking van artikel 9.2.1 zijn er geen commerciële garanties: textiel, kleding, lingerie, verbruiksartikelen, cosmetica, schoonmaakmiddelen en levensmiddelen.

 

11.2.3 Als Product defect blijkt te zijn, wordt de Klant uitgenodigd om telefonisch contact op  te nemen met de Klantenservice van RootSlayer op '33(0)130301902. De te volgen procedure wordt aan de klant aangegeven om het betrokken product terug te sturen.

 

11.2.4 De Klant zal dit product dan op zijn geavanceerde kosten moeten terugsturen naar RootSlayer  , door het in zijn originele verpakking en in zijn nieuwe staat te verzenden op het volgende adres: VENTEO RootSlayer , Galant Green Activity Park, 17 rue de la Garenne ZAC VERT GALANT 95310 SAINT OUEN AUMONE. De risico's verbonden aan de terugkeer van het defecte artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

11.2.5 De teruggave van dit product moet vergezeld gaan van de factuur en een brief waarin het vermeende defect wordt beschreven.

 

11.2.6 Na de beoordeling van het product behoudt RootSlayer   se zich de mogelijkheid voor om dit product te ruilen, te repareren of terug te betalen tegen de aankoopprijs. De uitwisseling of terugbetaling vindt plaats binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van het product door RootSlayer.

 

11.2.7 Het product dat wordt gerepareerd of geruild, wordt zo snel mogelijk en op kosten van RootSlayer aan de klant geleverd.

 

11.2.8 De klant kan geen gebruik maken van de commerciële garantie als het defect het gevolg is van:

 

- normale slijtage van het product en/of onderdelen en/of toebehoren;

 

- abnormaal gebruik en/of mishandeling;

 

- een onderhoudsfout;

 

- een taak, installatie of verbinding die niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant;

 

- commercieel of collectief gebruik;

 

- het gebruik van ongeschikte hulpmiddelen, toebehoren of verbruiksgoederen;

 

- een reparatie door een derde die niet is goedgekeurd door RootSlayer en/of de fabrikant.

 

 

 

12 VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

12.1 Gebrek aan verantwoordelijkheid en garantie voor het gebruik van de site

 

12.1.1 RootSlayer biedt de Klant geen enkele zekerheid met betrekking tot het ontbreken van afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de navigatie van de Website of de implementatie van een functie van de Site, het ontbreken van beschikbaarheid van de Site, het ontbreken van onderbreking of storing in de werking van de Website, of de mogelijke compatibiliteit van de Website met een bepaald materiaal of configuratie.

 

12.1.2 Het is aan de Klant om op eigen kosten over de nodige computerapparatuur en -software en een internetverbinding te beschikken.

 

12.1.3 RootSlayer   ne is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte of immateriële, voorzienbare of onvoorspelbare schade (met inbegrip van winstderving of opportuniteit) als gevolg van de voorziening, het gebruik of het totale of gedeeltelijke onvermogen om de functies van de website te gebruiken. De hyperlinks op de website om de Klant terug te sturen naar andere websites zijn bedoeld om het zoeken van de klant te vergemakkelijken. In ieder geval verklaart de Klant dat hij de kenmerken en beperkingen van het internet kent, met name de technische prestaties, de reactietijden voor het bekijken, opvragen of overdragen van gegevens en de risico's die verbonden zijn aan de beveiliging van elektronische communicatie.

 

12.1.4 De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat RootSlayer de toegang tot de site en het klantenaccount kan onderbreken voor onderhoud, reparatie of probleemoplossing.   aura

 

12.1.5 RootSlayer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een schending van zijn verplichtingen als gevolg van: i) openbaarmaking, het verlies, diefstal of lening door de Klant van zijn Toegangscodes voor klantenaccounts, ii) eventuele schade in verband met internetstoring of eventuele risico's in verband met internetgebruik, of (iii) een geval van overmacht gedefinieerd in artikel 16 hieronder.

 

12.2 Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het contract

 

12.2.1 RootSlayer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de klant, overeenkomstig artikel L. 221-15 van de consumentencode.

 

12.2.2 RootSlayer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schending of onjuiste teruggave van de overeenkomst, wanneer deze inbreuken aan de Klant kunnen worden toegeschreven, hetzij aan het onvoorspelbare en onoverkomelijke feit van een derde die niet in het buitenland is voor de levering van de producten, of aan een geval van overmacht.

 

 

 

13 VORDERINGEN

 

13.1 Klanten die opmerkingen hebben over de uitvoering van het contract of de bestelde producten moeten dit binnen dertig (30) dagen na de levering van de Producten met rootslayer doen.

 

13.2 RootSlayer zal zich uiterste best doen om elke claim binnen vier (4) weken na ontvangst te verwerken. Deze vertraging is echter slechts indicatief en kan langer duren, afhankelijk van de complexiteit van de claim.

 

 

 

14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

14.1 De website, de inhoud ervan en alle samenstellende elementen zijn creaties waarvoor RootSlayer   est alle intellectuele eigendoms- of exploitatierechten bezit, met name auteursrecht, databaserecht, merkenrecht en ontwerprecht.

 

14.2 De website blijft, samen met software, databanken, teksten, informatie, analyse, afbeeldingen, foto's, video's, afbeeldingen, logo's, geluiden of andere gegevens op de website, exclusief eigendom van RootSlayer of,indien van toepassing, hun respectievelijke eigenaars met wie RootSlayer gebruiks- of exploitatieovereenkomsten heeft gesloten. , le cas échéant, de leurs propriétaires respectifs avec qui

 

14.3 De Klant krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Website en de gegevens op de website te gebruiken in een strikte privé- en persoonlijke setting. Het aldus verleende recht bestaat uit i) het recht om de op de website opgenomen gegevens en informatie online te bekijken en (ii) een reproductierecht bestaande uit een impressie of back-up van de geraadpleegde gegevens en informatie. Dit gebruiksrecht is alleen voor strikt privégebruik.

 

14.4 Elk ander gebruik van de Website, inclusief commercieel gebruik, door de Klant is verboden. In het bijzonder verbiedt de Klant zichzelf om in welke vorm dan ook elementen, informatie of gegevens van de Website in welke vorm dan ook, te verkopen, te distribueren, te verzenden, te vertalen, aan te passen, te verspreiden en te communiceren.

 

14.5 Bovendien ziet de Klant af van de invoering, op enigerlei wijze, van de invoering van gegevens die de inhoud of presentatie van de website kunnen wijzigen of schaden.

 

14.6 Elke hyperlink die naar de website verwijst, ongeacht het type link, moet vooraf worden goedgekeurd door RootSlayer,  , op papier of elektronisch.

 

14.7 Deze algemene voorwaarden hebben niet tot gevolg dat intellectuele eigendomsrechten aan de Klant worden overgedragen.

 

 

 

15 DONNES EEN PERSOONLIJK KARAKTER

 

15.1 RootSlayer verbindt zich ertoe de bepalingen van de Wet op de informatica van 6 januari 1978 na te leven, dossiers en vrijheden met betrekking tot het verzamelen, verwerken en doordragen van persoonsgegevens met betrekking tot haar cliënten (de "Gegevens") en de bepalingen van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens ("RGPD") die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden.

 

15.2 RootSlayer (hetventeo-bedrijf dat aan de top van deze algemene voorwaarden is geïdentificeerd) is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens voor klantbeheerdoeleinden: orderbeheer, leveringen, facturen, boekhouding, klantrelatiemonitoring, ontwikkeling van bedrijfsstatistieken, onbetaald en potentieel procesbeheer, commerciële prospectie.

 

15.3 Deze behandeling is gebaseerd op de rechtsgrond van het contract (zie artikel 6.1.b van de Europese verordening gegevensbescherming).

 

15.4 In dit verband is RootSlayer verplicht de gegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren die de Klant haar via het contactformulier van de website heeft doorgegeven, als onderdeel van de creatie van zijn onlineaccount, het bestelproces en eventuele latere uitwisseling tussen de partijen.

 

15.5 Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het gekwalificeerde personeel van RootSlayer dat toegang tot deze gegevens nodig heeft als onderdeel van hun missie (de communicatie- en monitoringdiensten die verantwoordelijk zijn voor de communicatie en het toezicht op de relatie met klanten en de verwerking van bestellingen, en meer in het algemeen de managers, de personen die verantwoordelijk zijn voor marketing, verkoop, administratieve diensten). Ze kunnen soms door RootSlayer beschikbaar worden gesteld aan haar externe dienstverleners, die namens deze gegevens worden verwerkt en alleen binnen de grenzen van de diensten die zij aan RootSlayer leveren.  Dit zijn rootslayer's carriers en IT-providers RootSlayer die toegang hebben tot hun informatiesystemen als onderdeel van hun diensten. Deze gegevensverwerkingen worden omlijst door een contract tussen RootSlayer en de relevante providers.

 

15.6 Deze gegevens worden niet verzonden in landen buiten de Europese Unie.

 

15.7 Zij worden bewaard voor de duur die nodig is om de commerciële relatie met de Cliënt te beheren, en vervolgens gedurende 3 jaar voor commerciële exploratiedoeleinden, tenzij de Cliënt zijn recht van bezwaar uitoefent.  De gegevens worden gedurende 5 jaar gearchiveerd voor bewijs in het kader van mogelijke geschillen, en gedurende 10 jaar om te voldoen aan de wettelijke verplichting om boekhoudkundige documenten en bewijsstukken te bewaren.

 

15.8 Overeenkomstig de RGPD en de Wet computer en vrijheden van 6 januari 1978 heeft de Cliënt het recht op toegang, rectificatie, oppositie, overdraagbaarheid, verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden en beperkingen van de RGPD. Klanten kunnen hun rechten uitoefenen door een brief of e-mail te sturen naar RootSlayer op de volgende contactgegevens: RootSlayer op de volgende contactgegevens: VENTEO, Galant Green Activity Park, 17 rue de la Garenne CS90021 SAINT OUEN AUMONE 95046 CERGY PONTOISE CEDEX of contact@commealatv.com.

 

15.9 De klant heeft ook de mogelijkheid om een claim in te dienen bij de CNIL.

 

 

 

16 OVERMACHT

 

16.1 Geen van de partijen zal worden geacht haar contractuele verplichtingen te hebben geschonden, aangezien deze schending het gevolg is van een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtbanken, ook in geval van staking, oorlog, bombardementen, rel, revolutie, nucleaire ramp, klimaat of natuurlijke gebeurtenissen zoals cycloon, aardbeving, tsunami, tornado. Bovendien zal de overmacht de partij die haar slechts beroep doet op haar contractuele verplichtingen, slechts zo ver en tijd die zij niet nakomt, van haar contractuele verplichtingen ontkrachten.

 

16.2 De partij die door overmacht is getroffen, zal de andere partij onmiddellijk telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen. Bij gebreke van een bevestiging van deze e-mail die door de andere partij binnen achtenveertig (48) uur wordt verzonden, zal de partij die door de overmachtszaak is getroffen, de andere partij per aangetekende post op de hoogte stellen met verzoek om ontvangst op de hoogte, met eventuele nuttige redenen. De andere partij behoudt zich het recht voor om de realiteit van de feiten te verifiëren en te controleren.

 

16.3 De partij die een geval van overmacht aanroept, zal alles in het werk worden getreden om de nadelige gevolgen voor de andere partij als gevolg van deze situatie tot een minimum te beperken.

 

16.4 Elke partij draagt de last van alle kosten die op haar zullen vallen en die het gevolg zullen zijn van het geval van overmacht.

 

16.5 Indien het overmachtsevenement langer dan dertig opeenvolgende dagen voortduurt, zullen de partijen besprekingen voeren om naar gelang van de omstandigheden passende maatregelen te nemen.

 

16.6 Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, kan de partij waartegen de zaak wegens overmacht is tegengewerkt de overeenkomst onmiddellijk en in zijn geheel geheel geheel of gedeeltelijk beëindigen.

 

 

 

17 ALGEMENE BEPALINGEN

 

17.1 Bewijsovereenkomst: Partijen komen overeen dat zij de informatie die nodig is voor de uitvoering van deze algemene voorwaarden en productordercontracten elektronisch kunnen uitwisselen. Elke elektronische communicatie tussen de partijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als een papieren document.

 

17.2 Toleranties: het feit dat een van de partijen geen gebruik heeft gemaakt van een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarop de overeenkomst betrekking heeft, kan niet worden opgevat als een opheffing van de betrokken verplichting.

 

17.3 Gedeeltelijke nietigheid: in geval van een aanzienlijke nietigheid van een aanzienlijke bepaling van de Algemene Voorwaarden of indien deze bepaling geheel of gedeeltelijk als ongeschreven werd beschouwd krachtens een wet of regelgeving of als gevolg van een definitieve rechterlijke beslissing, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden zij hun volledige bindende kracht tussen de partijen.

 

 

 

18 TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

 

18.1 Deze algemene voorwaarden en contracten vallen onder het Franse recht.

 

18.2 In geval van een geschil tussen RootSlayer en een klant dat voortvloeit uit de geldigheid, uitlegging, uitvoering of niet-uitvoering, beëindiging of beëindiging van de overeenkomst, en bij gebreke van voorafgaande minnelijke schikking, kan de Cliënt, volgens de procedure van artikel L. 612-1 en na de Consumentencode, het geschil voorleggen aan de Consumentenombudsman onder RootSlayer,die zal proberen de partijen dichter bij elkaar te brengen voor eenminnelijke schikking:

In overeenstemming met artikel L. 152-1 van de Consumentencode u gratis gebruik maken van de MEDICYS bemiddelingsdienst, die wij elektronisch melden: https://app.medicys-consommation.fr/?proId=f35272fc-b3a6-44f9-a949-35b88db9b6f8of
per post: Concord - 73, Boulevard de Clichy - 75009 Paris.
Ter herinnering, uw ID is: Frankrijk, 49116697100029.

 

"Om uw geschillen te beslechten, moet u ons eerst een schriftelijke klacht sturen naar [ons adres].

 

Een maand later, als u niet tevreden bent, u eenvoudig en gratis elektronisch contact opnemen met de MEDICYS bemiddelingsdienst door uw dossier op www.medicys-consommation.fr in te dienen,  ,

 

 

 

of via eenvoudige e-mail (meld u aan uw e-mail, telefoon en schriftelijke klacht) om

 

MEDICYS

 

73 Clichy Boulevard

 

 

75009 Parijs."

 

 

De klant kan ook gebruik maken van het bemiddelingsplatform van de Europese Unie dat toegankelijk is op het volgende adres: www.ec.europa.eu/odr.

 

18.3 EEN MINNELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN IS MISLUKT, ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE OPRICHTING OF UITVOERING VAN CONTRACTEN WORDT VOORGELEGD AAN EEN VAN DE TERRITORIAAL BEVOEGDE RECHTBANKEN OP GROND VAN HET FRANSE WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING OF HET NATIONALE KLANTENRECHT, KAN DE KLANT VAN DE CONSUMENT DE ZAAK OOK VOORLEGGEN AAN DE JURISDICTIE VAN DE PLAATS WAAR HIJ OP HET TIJDSTIP VAN DE OVEREENKOMST OF HET OPTREDEN VAN HET SCHADELIJKE FEIT VERBLEEF.

 

 

VENTEO
S.A.S. met een kapitaal van 640.000 euro
R.C.S. Pontoise 491 166 971
Hoofdkwartier: Galant Green Activity Park, 17 rue de la Garenne
CS90021 SAINT OUEN L'AUMONE 95046 CERGY PONTOISE CEDEX, France
Intra-Community BTW Number: FR18491166971
Tel: "33 (0)1 34 25 85 51


Site: www.rootslayer.fr

E-mail: contact@commealatv.com

Screenshot 2020-10-05 at 17.51.34.png
google.png

contact

TEL: 01 34 25 85 51 /

contact@commealatv.com
17 rue de la garenne, 95310, Saint Ouen   aalmoes  
OPENINGSUREN

9:00 - 17:00 uur

KAART

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF
  • Facebook

© 2020 door RootSlayer